ISPE Polska zaprasza na grudniowe wydarzenie GAMP®5 w pigułce!!!

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku w formie online i będzie dotyczyło dobrych praktyk wdrażania i eksploatacji systemów skomputeryzowanych i zautomatyzowanych w przemyśle farmaceutycznym  

Tematy szkolenia to między innymi:

  • Wprowadzenie do GAMP®5: kluczowe założenia, regulacje
  • Koncepcja cyklu życia systemów skomputeryzowanych
  • Przegląd Audit Trail w systemach skomputeryzowanych
  • Fazy cyklu życia systemu skomputeryzowanego
  • Zarządzanie ryzykiem jakości
  • Działania po stronie jednostki regulowanej
  • Działanie po stronie Dostawcy

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia GAMP®5 W PIGUŁCE znajdziesz klikając link: agenda

Follow us on Social Media