Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ISPE Polska w dn. 06.06.2024

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia ISPE Polska, działając w trybie § 24, ust. 5 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 6 czerwca 2024 r. w formie hybrydowej, stacjonarnej – miejsce: HOTEL MERCURE GDAŃSK STARE MIASTO ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk oraz zdalnej – za pośrednictwem aplikacja komputerowej. Informacja z danymi dostępowymi zostanie rozesłana przed spotkaniem do członków ISPE Polska, na adresy e-mail podane do kontaktu w bazie członków ISPE.

Pierwszy termin  – godzina 17:45

Drugi termin       – godzina 18:00

Proponowany przez Zarząd porządek dzienny Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ISPE – Polska zawiera głównie podjęcie uchwał dotyczących:

  1. przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2023
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2023
  3. przeznaczenia zysku netto za 2023 rok
  4. zatwierdzenia preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok 2024
  5. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z działalności w roku 2023

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Informacja z danymi dostępowymi do Walnego Zebrania oraz danymi do głosowania zostanie rozesłana przed spotkaniem do członków ISPE Polska, na adresy e-mail podane do kontaktu w bazie członków ISPE.org. W przypadku nieotrzymania tej informacji przed spotkaniem, prosimy o sprawdzenie folderu  SPAM a w przypadku braku otrzymania informacji o danych dostępowych umożliwiających udział w Walnym Zebraniu lub adres e-mail w bazie ISPE.org jest już nieaktualny bardzo prosimy o kontakt.

Z poważaniem,

Zarząd ISPE Polska

Follow us on Social Media