GMP Aneks 21: Import produktów leczniczych – rozpoczęcie konsultacji !

Oprócz wskazówek podanych w głównych rozdziałach i załącznikach GMP UE, konieczne stało się opublikowanie szczegółowych wytycznych wyjaśniających stosowanie zasad GMP w działalności importowej produktów leczniczych.
W niniejszym załączniku określono zasady i wytyczne dotyczące dobrych praktyk mających zastosowanie dla posiadacza pozwolenia na wytwarzanie i import (MIA), który importuje produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne) przez granice UE / EOG.
Otrzymane uwagi zostaną uwzględnione przez Komisję Europejską przy finalizacji Wytycznych w sprawie dobrych praktyk mających zastosowanie do przywozu produktów leczniczych do UE / EOG. Konsultacje trwają od 20 marca 2020 r. do 20 czerwca 2020 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/health/medicinal_products/consultations/importation_medicinalproducts_pl

Ogłoszono rozpoczęcie prac nad Aneksem 21 do wymagań GMP

Wymagania GMP będą uszczegółowione poprzez wprowadzenie kolejnego ankesu. Aneks 21 ma zostać poświęcony wymaganiom dot. importu produktów leczniczych. Import produktów leczniczych z krajów spoza UE stanowi istotny element biznesu farmaceutycznego. Możliwych konfiguracji i sposobów postepowania jest wiele, dlatego właściwa interpretacja wymagań w tym zakresie jest coraz trudniejsza. Pokazuje to wzrost niezgodności w tym obszarze na … Czytaj dalej „Ogłoszono rozpoczęcie prac nad Aneksem 21 do wymagań GMP”

Wymagania GMP będą uszczegółowione poprzez wprowadzenie kolejnego ankesu. Aneks 21 ma zostać poświęcony wymaganiom dot. importu produktów leczniczych. Import produktów leczniczych z krajów spoza UE stanowi istotny element biznesu farmaceutycznego. Możliwych konfiguracji i sposobów postepowania jest wiele, dlatego właściwa interpretacja wymagań w tym zakresie jest coraz trudniejsza. Pokazuje to wzrost niezgodności w tym obszarze na stronach Eudra GMDP.  Dlatego EMA zdecydowala o uszczegółowieniu wymagań w tym zakresie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w dokumencie: Concept paper on new guidance for importers of medicinal products

 

 

Prawo Farmaceutycze – główne zmiany

Andrzej Szarmański, 18 stycznia 2015 Początek stycznia przyniósł branży farmaceutycznej noworoczny prezent w formie ustawy dotyczącej obszernej nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, której większość wymagań wchodzi w życie w dniu 8 lutego 2015 r. Czego dotyczy nowelizacja ustawy?

Andrzej Szarmański, 18 stycznia 2015

Początek stycznia przyniósł branży farmaceutycznej noworoczny prezent w formie ustawy dotyczącej obszernej nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, której większość wymagań wchodzi w życie w dniu 8 lutego 2015 r.

Czego dotyczy nowelizacja ustawy? Czytaj dalej „Prawo Farmaceutycze – główne zmiany”

Follow us on Social Media