Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana zostało podpisane.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana zostało podpisane. Treść nowego rozporządzenia znajduje się tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/264817/264857/dokument155511.pdf Porównując zapisy nowego rozporządzenia z poprzednio obowiązującym widać, że jego treść została przeformułowana, pozostawiając jednak większość wymagań co do ich znaczenia bez zmian.  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana zostało podpisane.

Treść nowego rozporządzenia znajduje się tutaj:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/264817/264857/dokument155511.pdf

Porównując zapisy nowego rozporządzenia z poprzednio obowiązującym widać, że jego treść została przeformułowana, pozostawiając jednak większość wymagań co do ich znaczenia bez zmian.

 

Follow us on Social Media