Koła studenckie

Koła naukowe ISPE to potężne narzędzie pozwalające poznać współczesny przemysł farmaceutyczny studentom kierunków z nim związanych. Obecnie w ramach Stowarzyszenia ISPE Polska działają już 3 koła studenckie.

1. Studenckie Koło Naukowe ISPE – Farmacja Przemysłowa działające przy
Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekunem naukowym koła jest Pani Profesor Małgorzata Sznitowska a
opiekunem z ramienia przemysłu jest Andrzej Szarmański.

Strona koła ISPE Polska przy GUMed: http://ispegda.weebly.com/

2. Koło Studenckie zorganizowane na Wydziale Chemicznym, Politechniki Gdańskiej. Opiekunem naukowym koła jest Pan Profesor Ryszard Andruszkiewicz, natomiast  opiekunem z ramienia przemysłu jest również Andrzej Szarmański.

Strona koła ISPE na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej:  http://pg.gda.pl/info/ispe/

3. Koło Studenckie ISPE na Katedrze i Zakładzie Technologi Postaci leku. Opiekunem z ramienia uczelni jest Pani Profesor Janina Lulek, a z ramienia przemysłu  Dr Mariusz Kopras z Glaxo Smith Kline.

ISPE globalne oferuje swoje zasoby i aktywności aby pomóc rozwinąć studentom ich kariery. ISPE jest największą globalną organizacją, która skupia w sobie producentów produktów farmaceutycznych oraz wiele branż pokrewnych, i dlatego może zapewnić niewiarygodne wręcz warunki do nawiązania ciekawych kontaktów z najlepszymi ekspertami z branży, zarówno lokalnie jak i globalnie a także wykształcić niezbędne cechy do pracy w przyszłym zawodzie.

Strona ISPE: http://www.ispe.org/students

Follow us on Social Media