GMP Aneks 21: Import produktów leczniczych – rozpoczęcie konsultacji !

Oprócz wskazówek podanych w głównych rozdziałach i załącznikach GMP UE, konieczne stało się opublikowanie szczegółowych wytycznych wyjaśniających stosowanie zasad GMP w działalności importowej produktów leczniczych.
W niniejszym załączniku określono zasady i wytyczne dotyczące dobrych praktyk mających zastosowanie dla posiadacza pozwolenia na wytwarzanie i import (MIA), który importuje produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne) przez granice UE / EOG.
Otrzymane uwagi zostaną uwzględnione przez Komisję Europejską przy finalizacji Wytycznych w sprawie dobrych praktyk mających zastosowanie do przywozu produktów leczniczych do UE / EOG. Konsultacje trwają od 20 marca 2020 r. do 20 czerwca 2020 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: https://ec.europa.eu/health/medicinal_products/consultations/importation_medicinalproducts_pl

Follow us on Social Media