GAMP5 w wersji polskiej już jest dostępny!!!

Podręcznik GAMP5 możecie zamówić już za pośrednictwem ISPE Polska!

Oto krótka instrukcja postępowania:

  1. podręcznik dostępny jest tylko w wersji elektronicznej
  2. podręcznik jest zakupywany na konkretną osobę, której imię i nazwisko zostaje naniesione jako znak wodny na każdej stronie podręcznika
  3. na adres mailowy ISPE Polska  ispe@ispe.org.pl wysyłacie Państwo zamówienie na podręcznik, w zamówieniu należy podać: imię i nazwisko osoby, na którą ma być zakupiony podręcznik, adres mailowy tej osoby, dane firmy, na którą ma być wystawiona faktura za zakup
  4. po przyjęciu zamówienia ISPE Polska wystawia fakturę (na zasadach obowiązujących w Polsce)
  5. po dokonaniu przez Państwo płatności przelewem ISPE Polska organizuje wszystkie formalności związane z zakupem podręcznika oraz na podany przez Państwa adres mailowy wysyła informację o sposobie otrzymania pliku z wersją elektroniczną podręcznika

Teraz zakup podręcznika jest prosty! Zachęcamy do zakupu!

Zespół ISPE Polska

Follow us on Social Media