ISPE Polska

Stowarzyszenie ISPE Polska działa w Polsce od 1999 roku, kiedy to z intencji kilku profesjonalistów branży farmaceutycznej, pod przewodnictwem Pana Marka Ruzikowskiego, dokonano pierwszej rejestracji naszej organizacji w organach sądowych. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został Marek Ruzikowski a jego zastępcami: Andrzej Szarmański oraz Zdzisław Mroczek, natomiast na sekretarza wybrano Barbarę Kawałko ? Myślińską, na skarbnika Andrzeja Tyrałę. Obecnie w skład Zarządu wchodzi 7 osób: Prezesem został Rafał Buczek z TEVA Operations Poland, wiceprezesem została Sylwia Różalska z Adamed, sekretarzem Bogdan Klimas
z Valeant oraz pozostali członkowie Zarządu: Monika Wolańczyk z Hasco-Lek, Andrzej Szarmański z GMDP Services, Jacek Grzech z Eurowater oraz Marlena Nowak z Lek S.A.

Najważniejsze daty w historii ISPE Polska:

28.10.1999 – powstanie Stowarzyszenia ISPE Polska
3-4.12.1999 – pierwsza konferencja ISPE w Centrum Szkoleniowym ?Falenty? (tematyką były m.in. wytyczne GAMP III, walidacja procesu i czyszczenia, FDA w roku 2000 – przegląd raportów z inspekcji)
15.04.2002 – rejestracja w nowopowstałym Krajowym Rejestrze Sądowym
03.2005 – wydanie pierwszego Newslettera ISPE Polska
04.2006 – zatrudniono menedżera oddziału do prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia
04.2007 – pierwsza międzynarodowa konferencja ISPE Polska z udziałem przedstawicieli MHRA, GIF i międzynarodowych prelegentów z Wielkiej Brytanii, Włoch i Irlandii.

Stowarzyszenie ISPE Polska reprezentuje obecnie szerokie spektrum profesjonalistów z różnorodnych obszarów rynku farmaceutycznego w Polsce. Affiliat daje szansę na osobiste spotkania ekspertów i profesjonalistów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami zarówno z kolegami z kraju jak i zagranicy. Stowarzyszenie ISPE Polska chce być wiodącą platformą wymiany doświadczeń w branży oraz równorzędnym partnerem urzędów. Chcemy osiągać następujące cele:

- organizować krajowe i międzynarodowe konferencje i warsztaty na najwyższym światowym poziomie,
- brać udział w międzynarodowych aktywnościach specjalistów i macierzystej organizacji ISPE,
- wydawać naukowe i specjalistyczne publikacje i wytyczne,
- wypracować ?najlepsze praktyki?, które mogą być źródłem doświadczenia dla innych affiliatów z regionu,
-tworzyć bazę dostawców farmaceutycznych, ułatwiającą kontakt pomiędzy przemysłem, a kontrahentem.

 

Aby aktywniej działać na polskim rynku farmaceutycznym potrzebujemy więcej aktywnie działających członków. Dlatego nie wahaj się i dołącz do zwycięskiego zespołu!